.

Obsługa księgowa (księgowość)

●  prowadzenie ksiąg handlowych
●  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
●  prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej
●  prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
●  rozliczanie transakcji zagranicznych (export, import, WDT, WNT)
●  ewidencja środków trwałych i wyposażenia
●  sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań
●  reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Kontakt

AP Consulting księgowość

Kancelaria księgowa

ul. Szachowa 1 lok. 701

04-894 Warszawa

tel: + 48 602 680 685

mail: biuro@ap-consulting.pl


Zapraszamy do współpracy!

Facebook