.

Obsługa księgowa (księgowość)

●  prowadzenie ksiąg handlowych
●  prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
●  prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej
●  prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
●  rozliczanie transakcji zagranicznych (export, import, WDT, WNT)
●  ewidencja środków trwałych i wyposażenia
●  sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań
●  reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Obsługa kadrowo-płacowa

●  prowadzenie dokumentacji kadrowej
●  sporządzanie list płac
●  przygotowywanie umów cywilnoprawnych zlecenia i dzieło
●  prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
●  prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwolnień lekarskich
●  przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązanie stosunku pracy
●  przygotowanie świadectw pracy
●  przygotowywanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych oraz sporządzanie dokumentów rejestracyjnych
●  przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
●  przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów

Rozliczenia podatkowe i sprawozdawczość zewnętrzna

●  przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego PIT, CIT
●  przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
●  sporządzanie deklaracji PFRON
●  sprawozdawczość do GUS
●  sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań
●  sporządzanie miesięcznych ustalonych z Klientem raportów
●  reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Pozostałe usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów poszerzyliśmy nasze usługi księgowe, oprócz podstawowej obsługi firmy świadczymy również dodatkowe usługi tj. opracowanie regulaminu wynagradzania, opracowanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opracowanie zakładowego planu kont zgodnie z ustawą o rachunkowości, opracowanie polityki rachunkowości, przygotowywanie dokumentów finansowych oraz przelewów do banku i wniosków kredytowych.

Ponadto zajmujemy się uzyskiwaniem zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu podatków należnych US i ZUS, oraz rozliczaniem zwrotu podatku VAT za materiały budowlane (VZM). Kancelaria Księgowa AP Consulting służy również wsparciem przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej. Pomagamy przebrnąć przez zawiły proces rejestracji spółki począwszy od umówienia notariusza po złożenie dokumentów w sądzie i urzędach. 

Jeśli obawiacie się Państwo, że dokumentacja finansowo-księgowa w firmie dotychczas była prowadzona nieprawidłowo oferujemy usługę wyprowadzania zaległości. W ramach tej usługi dokonamy korekty i uzupełnienia dotychczasowej dokumentacji księgowej w Państwa firmie. Zgromadzenie tak obszernego katalogu usług w naszej Kancelarii da Państwu gwarancję ustandaryzowanych wzorców obsługi i pełen profesjonalizm w każdym rodzaju świadczonych usług.

Kontakt

AP Consulting księgowość

Kancelaria księgowa

ul. Szachowa 1 lok. 701

04-894 Warszawa

tel: + 48 602 680 685

mail: biuro@ap-consulting.pl


Zapraszamy do współpracy!

Facebook