AP Consulting księgowość

Twoje finanse w pewnych rękach!

Zobacz więcej

AP Consulting księgowość

Kancelaria Księgowa AP Consulting księgowość istnieje od 2006 roku. Od samego początku istnienia nasze biuro rachunkowe stara się doskonalić i podwyższać jakość świadczonych usług księgowych. Posiadamy szeroką wiedzę z zakresów: rachunkowość, podatki, finanse oraz z zagadnień kadrowo – płacowych. W związku z ciągłymi zmianami w przepisach podatkowych stale podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w kursach i szkoleniach. Korzystamy również z literatury fachowej oraz posiadamy dostęp do profesjonalnych dobrze skonstruowanych baz prawnych, które pomagają nam w poszukiwaniu rozwiązań oraz wyjaśnianiu wątpliwości. Siedzibą naszej firmy jest Warszawa. 
Obsługę firm prowadzimy na systemach informatycznych dostosowanych do skali działalności przedsiębiorstwa. Świadczone przez nas usługi księgowe, pozwolą odciążyć Państwa z obowiązku tworzenia działu finansowo-księgowego, czy też z konieczności samodzielnego prowadzenia ewidencji. Naszym Klientom zapewniamy możliwość skupienia się na tym, co dla Nich najważniejsze, czyli na własnym biznesie. Kancelaria Księgowa AP Consulting księgowość jest firmą nowoczesną, która dopasowuje się do wymagań Klientów. Współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin m.in. z zakresu prawa, ubezpieczeń czy systemów informatycznych.

Czytaj więcej

Oferta

Obsługa księgowa (księgowość)

● prowadzenie ksiąg handlowych

● prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
● prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego oraz karty podatkowej
● prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
● rozliczanie transakcji zagranicznych (export, import, WDT, WNT)
● ewidencja środków trwałych 
Obsługa kadrowo-płacowa

● prowadzenie dokumentacji kadrowej

● sporządzanie list płac
● przygotowywanie umów cywilnoprawnych zlecenia i dzieło
● prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
● prowadzenie dokumentacji dotyczącej zwolnień lekarskich
● przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń, rozwiązanie stosunku pracy
● przygotowanie świadectw pracy
● przygotowywanie i przekazywanie do ZUS 
Rozliczenia podatkowe i sprawozdawczość zewnętrzna

● przygotowanie rocznego rozliczenia podatkowego PIT, CIT

● przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego
● sporządzanie deklaracji PFRON
● sprawozdawczość do GUS
● sporządzanie oraz dostarczanie do urzędów deklaracji i sprawozdań
● sporządzanie miesięcznych ustalonych z Klientem raportów
● reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi
Pozostałe usługi

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów poszerzyliśmy nasze usługi księgowe, oprócz podstawowej obsługi firmy świadczymy również dodatkowe usługi tj. opracowanie regulaminu wynagradzania, opracowanie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, opracowanie zakładowego planu kont zgodnie z ustawą o rachunkowości, opracowanie polityki rachunkowości, przygotowywanie dokumentów

 

Poznaj pełną ofertę

Promocja

Dla klientów rozpoczynających współpracę z AP Consulting
W podziękowaniu za zainteresowanie współpracą z nami oraz obdarzenie nas zaufaniem dla wszystkich klientów, którzy podpiszą z nami stałą umowę, oprócz konkurencyjnej ceny proponujemy pierwszy miesiąc usług za symboliczną złotówkę. Ponadto osoby planujące rozpoczęcie własnej działalności, które zdecydowały się na skorzystanie z naszych usług będą mogły skorzystać z naszej pomocy przy rejestracji działalności gospodarczej. Wypełnimy wszystkie dokumenty na podstawie przedstawionych nam danych i złożymy je w odpowiednich urzędach, oczywiście bez dodatkowych opłat.


Dla naszych klientów
Każdy z naszych Klientów wprowadzający do biura nowego klienta otrzyma jednorazową bonifikatę w wysokości do 100% ustalonej ceny w momencie podpisania umowy z poleconym klientem.

Kontakt

AP Consulting księgowość

Kancelaria księgowa

ul. Szachowa 1 lok. 701

04-894 Warszawa

tel: + 48 602 680 685

mail: biuro@ap-consulting.pl


Zapraszamy do współpracy!

Facebook